Compulsa Abreviada Nº 50 “ADQUISICION INDUMENTARIA DE TRABAJO”

Compulsa abreviada de “ADQUISICION INDUMENTARIA DE TRABAJO”

Pliego de bases y condiciones particulares

Anexo 1

Anexo 2

Invitación a cotizar